Điều Khoản Sử dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GoViet

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG VÀ DÙNG DỊCH VỤ CỦA GoViet.

I. VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH phát triển công nghệ VHatechno (thường được gọi là Công ty VH) là Doanh nghiệp Kinh doanh Vận tải, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam, Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Mã số thuế 0105573431, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày.
Công ty VH phối hợp năng lực công nghệ nội tại với năng lực công nghệ của đối tác nước ngoài để phát triển Ứng dụng (app) có tên là GoViet.
Thực chất, GoViet là một ứng dụng (app) để Kết nối giữa các Hành khách với các Xe-Tài xế trong hoạt động Dịch vụ Vận tải.
Hệ thống Dịch vụ Kết nối GoViet mang đến lợi ích nhiều mặt cho các Hành khách gọi xe, các Tài xế, cũng như cho các Doanh nghiệp là đối tác khác.

II. CÁC THUẬT NGỮ

 1. GoViet là Ứng dụng (App) cung cấp dịch vụ kết nối khách hàng với các phương tiện vận tải khách khác nhau, trên cơ sở điện thoại và thiết bị di động thông minh.
 2. Khách hàng/Hành khách là người dùng Dịch vụ Vận tải khách, dùng Chuyến xe được gọi thông qua GoViet.
 3. Tài Xế là những người lái xe đủ điều kiện tham gia dịch vụ vận tải khách, đã đăng ký tham gia vào hệ thống GoViet.
 4. Bên Kết nối là Công ty TNHH phát triển công nghệ VHatechno (Công ty VH), chủ sở hữu Ứng dụng GoViet, thực hiện hợp tác với Tài Xế để cung cấp dịch vụ vận tải khách cho Khách hàng. Sau đây, nói đến GoViet tức là nói đến Bên Kết nối (Công ty VH)
 5. Bên Dịch vụ Thanh toán: bên cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán (bên thứ ba) như ngân hàng hoặc các tổ chức dịch vụ tài chính online, để liên kết tài khoản thẻ hay ví điện tử của Khách hàng với Ứng dụng.
 6. Chuyến xe được tính từ vị trí và thời điểm đón Khách hàng lên xe tại Điểm Khởi đầu/Điểm Đón đến vị trí và thời điểm Khách hàng xuống xe tại Điểm Đích/Điểm Trả khách.
 7. Giao dịch giữa Khách hàng với Tài xế được xác lập thông qua Ứng dụng GoViet. Thời điểm phát sinh Giao dịch cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 8. Dịch vụ Vận tải Khách do Tài xế thực hiện đáp ứng yêu cầu đi lại của Khách hàng.
 9. Dịch vụ Kết nối được GoViet cung cấp thông qua Ứng dụng khi Khách hàng cài đặt và mở nó trên thiết bị di động (điện thoại thông minh), kết nối Khách hàng với các Tài xế, nhằm tạo sự thuận lợi và hiệu quả kinh tế cho Các Bên. GoViet cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.
 10. Cách dùng Ứng dụng GoViet: Khách hàng gửi yêu cầu gọi xe/đặt xe về hệ thống GoViet. Bộ thu GPS (được cài đặt trên điện thoại thông minh mà Khách hàng đã tải và cài đặt GoViett) sẽ phát hiện vị trí của Khách hàng hiện tại và gửi thông tin vị trí Khách hàng lên hệ thống GoViet. Các Tài Xế sẽ nhận được yêu cầu này và quyết định nhận hoặc không nhận yêu cầu của Khách hàng. Nếu được Tài Xế chấp nhận, GoViet sẽ gửi đến khách hàng thông tin về Tài Xế và xe sẽ đến đón (hiển thị trên màn hình), bao gồm thông tin về Tài xế (họ tên, số điện thoại, ảnh cá nhân), loại xe đến đón, biển số xe, màu xe và đánh giá của các Khách hàng trước đó về Tài xế hiện tại.
 11. Thỏa thuận/Hợp đồng giữa Khách hàng với Tài xế thông qua GoViet. Bằng cách sử dụng Dịch vụ thông qua ứng dụng GoViet, Khách hàng đồng ý tham gia vào hợp đồng với Tài xế.

Khách hàng phải đăng ký tài khoản với GoViet. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tên, số điện thoại di động. Sau khi đăng ký thành công, Khách hàng có thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ được ngay. Từ thời điểm đó, Khách hàng được cấp phép sử dụng Ứng dụng GoViet.

III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GoViet

 1. Bên Kêt nối có chức năng phục vụ kỹ thuật cho Dịch vụ vận tải Khách. Bên Kết nối phục vụ cho Khách hàng và Tài xế.
  Tài xế chịu trách nhiệm hoàn toàn với hoạt động Dịch vụ Vận tải Khách của mình. GoViet là một công cụ để kết nối Khách hàng với Tài xế để giúp hai bên tìm đến nhau một cách dễ dàng, tiện lợi, với lợi ích của Các Bên. Việc cung cấp Dịch vụ Vận tải Khách là tùy thuộc vào quyết định của Tài xế và việc chấp nhận Dịch vụ đó là tùy thuộc vào quyết định của Khách hàng. Bên Kết nối có trách nhiệm cùng với Các Bên để xử lý, khắc phục các các hành vi không đúng hoặc các thiếu sót trong thực hiện thỏa thuận của Các Bên.
 2. Khách hàng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận với Điều khoản và Điều kiện Sử dụng GoViet; có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản và Điều kiện Sử dụng GoViet.  Khách hàng cam đoan là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Khách hàng phải trên 15 tuổi, nếu có tuổi ít hơn cần phải có bảo đảm của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu khách hàng đăng ký đại điện cho một pháp nhân, phải cam đoan và bảo đảm rằng khách hàng có đủ thẩm quyền để giao kết và ràng buộc pháp nhân tuân thủ với Điều Khoản và Điều kiện Sử dụng Ứng dụng GoViet.
 3. Khách hàng phải đảm bảo cung cấp cho GoViet các thông tin cá nhân về tên và số điện thoại di động. GoViet luôn có quyền xác minh thông tin mà Khách hàng đã cung cấp và nếu phát hiện sai thì sẽ từ chối Dịch vụ bằng cách hủy sử dụng Ứng dụng mà không cần đưa ra lý do.
 4. GoViet không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu tải và cài đặt sai phiên bản Ứng dụng.
 5. Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng GoViet vì mục đích sử dụng cá nhân, không ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình, không chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình cho người khác.
 6. Khách hàng cam kết không sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng GoViet nhằm mục đích trái pháp luật, không được phép lạm dụng cho các mục đích gian lận, để gây bất tiện cho người khác hoặc để giả mạo việc gọi xe.
 7. Khách hàng không được cố tình gây thiệt hại cho Website hoặc Ứng dụng GoViet bằng bất kỳ cách nào.
 8. Khách hàng phải bảo mật và không lạm dụng thông tin nhận được từ Ứng dụng.
 9. Khách hàng không được sao chép hoặc phân phối Ứng dụng GoViet, cũng như các nội dung Website của GoViet.
 10. Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng phải phụ thuộc vào Quy định Bảo mật, đồng ý tuân thủ các yêu cầu Bảo mật của GoViet.
 11. Khách hàng và Tài xế phải cung cấp các bằng chứng về nhận dạng khi GoViet yêu cầu một cách hợp lý, để đảm bảo an toàn cho các Chuyến xe.
 12. Khi cung cấp thông tin (tên và số điện thoại đã đăng ký) cho GoViet, Khách hàng đồng ý cung cấp thông tin cần thiết đó để sử dụng và chia sẻ với Tài xế.
 13. Khách hàng phải sử dụng điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà Khách hàng được phép sử dụng.
 14. Khi yêu cầu Dịch vụ Vận tải Khách qua tin nhắn SMS, cước phí nhắn tin có thể sẽ được áp dụng.
 15. Khách hàng phải tuân thủ theo tất cả các điều luật và quy định hiện hành tại Địa phương của mình trong khi sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng GoViet.

GoViet có quyền chấm dứt ngay lập tức Dịch vụ thông qua Ứng dụng nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng nào.

IV. THANH TOÁN

 1. Việc tải xuống và cài đặt để sử dụng Ứng dụng GoViet là miễn phí.
 2. GoViet có thể cập nhật mức giá vào từng thời điểm, là mức giá do cộng đồng Tài xế quy định tại thời điểm đó. GoViet sẽ tính toán phí của Chuyến xe dựa trên lệnh gọi xe của Khách hàng và thông báo đến Khách hàng về khoản phí của Chuyến xe.
 3. Khách hàng căn cứ vào mức giá đã thông báo trên Ứng dụng GoViet để quyết định có chấp nhận gọi xe hay không.
 4. Khách hàng đồng ý rằng sẽ thanh toán đầy đủ cho Dịch vụ được cung cấp bởi Tài xế khi Chuyến xe hoàn tất.
 5. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán Dịch Vụ bằng các hình thức: tiền mặt, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ (thẻ thanh toán quốc tế), thẻ ATM, ví điện tử. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện đều không thể hoàn trả.
 6. Trong trường hợp các loại thẻ và ví điện tử dùng cho thanh toán, nhưng được sở hữu bởi một người khác, Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng đã có sự chấp thuận của chủ sở hữu chúng.
 7. Nếu Khách hàng cố tình dùng thẻ trái phép hoặc gian lận, hệ thống GoViet sẽ tự động phát lệnh “Giữ tiền” tạm thời để xác thực cách thức thanh toán của thẻ và xử lý khoản tiền tạm giữ.
 8. GoViet có thể phối hợp với bên thứ ba như ngân hàng hoặc các tổ chức dịch vụ tài chính online, gọi là Bên Dịch vụ Thanh toán, để liên kết tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng hoặc tài xế với Ứng dụng. Việc xử lý các khoản thanh toán, trong trường hợp đó, sẽ phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của Bên Dịch vụ Thanh toán và Nhà phát hành thẻ tín dụng của Khách hàng. GoViet không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào do hệ thống thanh toán của Bên Dịch vụ Thanh toán. GoViet sẽ thu thập một số chi tiết giao dịch được phép và sẽ chỉ sử dụng theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư của Bên Dịch vụ Thanh toán.

BỒI THƯỜNG

Khi chấp thuận các Điều khoản và Điều kiên Sử dụng Ứng dụng GoViet, Khách hàng đồng ý rằng sẽ bồi thường theo các yêu cầu bồi thường chính đáng về thiệt hại, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí cho luật sư) phát sinh liên quan đến:

– Việc Khách hàng vi phạm Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Ứng dụng GoViet, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của Địa phương và của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Việc Khách hàng vi phạm bất kỳ quyền nào của Các Bên.

– Việc Khách hàng lạm dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng GoViet.

      2. Khách hàng đồng ý giữ cho GoViet với các chi nhánh, đại lý, từng nhân viên, luật sư,… không bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu đền bù nói trên.

V.  VỀ THUẾ

 1. Giá hoặc tổng chi phí cho các Chuyến xe, được thông báo trên Ứng dụng GoViet, đã bao gồm Thuế theo nghĩa vụ đối với Nhà nước. Các Tài xế chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế của mình đối với cơ quan quản lý thuế tại địa phương mà Tài xế sinh sống và làm việc.
 2. Nghĩa vụ thuế của GoViet và nghĩa vụ thuế của Tài xế là độc lập. Mỗi bên có nghĩa vụ kê khai hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước và tuân thủ theo Pháp luật Thuế nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

VI.  BẢO ĐẢM KỸ THUẬT KẾT NỐI VÀ CHẤT LƯỢNG CHUYẾN XE

 1. Chúng tôi (Công ty VH) là công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ cao, sử dụng các biện pháp công nghệ và an ninh mạng thích hợp để Ứng Dụng GoViet về cơ bản là an toàn, không có vi rút và không có lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, dù chúng tôi ứng dụng công nghệ cao cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không cam kết hoặc đảm bảo về:

+ Độ tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính khả dụng, tính chính xác hoặc đầy đủ của Ứng dụng GoViet cũng như Website.

+ Việc sử dụng Ứng Dụng sẽ được an toàn, kịp thời, không gián đoạn, hoặc không có lỗi khi vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào.

+ Ứng dụng sẽ thỏa mãn hoàn toàn các yêu cầu và mong đợi của Khách hàng.

+ Hệ thống Internet hoặc máy chủ làm cho Ứng Dụng không có vi rút hoặc nhiễm các thành phần nguy hại khác.

+ Dịch vụ thông qua Ứng dụng không có lúc chậm trễ và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng Internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử, bao gồm việc thiết bị của Khách hàng hay của Tài Xế sử dụng (hoặc nhà cung cấp dịch truyền thông) bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động.

+ Dịch vụ được cung cấp đến Khách hàng hoàn toàn tối ưu, vì còn phụ thuộc vào: chất lượng và tốc độ truyền dẫn qua mạng internet, chất lượng cũng như thái độ phục vụ của Tài xế, chất lượng hệ thống thanh toán của Bên Dịch vụ Thanh toán.

        2. Chất lượng của Chuyến xe, được Khách hàng yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng GoViet, là trách nhiệm bảo đảm bởi Tài xế thực hiện việc vận chuyển Khách hàng từ Điểm Khởi đầu đến Điểm Đích cuối cùng.

Để góp phần bảo đảm chất lượng Chuyến xe, GoViet tuyển chọn khắt khe đối với các Tài xế về: tính pháp lý, không vi phạm pháp luật, chất lượng xe, kỹ năng và kinh nghiệm lái xe, tư cách và thái độ lái xe. Khách hàng cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với GoViet, đánh giá nghiêm túc về Chuyến xe sau khi nó kết thúc, để GoViet kịp thời góp phần trách nhiệm bảo đảm và nâng cao chất lượng các Chuyến xe.

VII. TRÁCH NHIỆM

 1. Chúng tôi (Công ty VH) cam kết có trách nhiệm hợp tác với Tài xế, Bên Dịch vụ Thanh toán và Khách hàng để xử lý các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng.
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Website hoặc Ứng Dụng gây ra, bao gồm các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus gây ra từ các thiết bị của Các Bên, trừ khi thiệt hại đó là do bất kỳ hành vi sai trái cố ý hoặc cẩu thả quá đáng nào từ phía GoViet gây ra.
 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tật, tử vong, thiệt hại hoặc mất mát nào do Tài xế gây ra. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm nào, bao gồm việc vi phạm luật giao thông, hoặc bất kỳ hành vi phạm pháp nào do Tài xế gây ra trong suốt hành trình của Chuyến xe. Tài xế là đối tác làm việc của chúng tôi, không phải là người lao động, hoặc người đại diện của chúng tôi.
 4. Chúng tôi cam kết có trách nhiệm về sự an toàn của Khách hàng sử dụng Ứng Dụng GoViet. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tài chính nếu Khách hàng sử dụng Dịch vụ gặp tai nạn, hoặc bị thương hay tử vong khi được vận chuyển bởi Tài xế. Sự hỗ trợ của chúng tôi chỉ được áp dụng cho Chuyến xe có sự cố trong suốt hành trình của nó.
 5. Khách hàng vui lòng cảnh báo Tài xế, báo ngay cho GoViet biết nguy cơ thực tế, nếu cảm thấy không thoải mái với cách thức và thái độ phục vụ của Tài xế.
 6. Khiếu nại nào về tài chính của Khách hàng đến chúng tôi trong mọi tình huống sẽ chỉ được giới hạn trong tổng số tiền thực trả hoặc phải trả của Khách hàng trong suốt Chuyến xe có sự kiện diễn ra dẫn đến việc khiếu nại đó.
 7. Chúng tôi sẽ không là một bên để tranh chấp, hòa giải trong tranh chấp giữa Khách hàng và Tài xế. Khách hàng và Tài xế chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các quyết định đưa ra liên quan đến Dịch vụ thông qua Ứng Dụng GoViet. Khách hàng và Đối tác Vận tải Khách phải thực hiện miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ các trách nhiệm, khiếu nại, khởi kiện hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, liên quan đến Tài xế được kết nối với Khách hàng thông qua Ứng Dụng GoViet.

VIII.  CẤP PHÉP ỨNG DỤNG

Căn cứ vào việc Khách hàng tuân thủ các Điều Khoản và Điều kiện Sử dụng Ứng dụng GoViet, chúng tôi cấp phép cho Khách hàng sử dụng Ứng dụng. Khách hàng được cấp phép hữu hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để tải về và cài đặt một bản sao Ứng Dụng trên thiết bị di động duy nhất thuộc sở hữu của Khách hàng, và chỉ chạy bản sao Ứng dụng GoViet cho mục đích sử dụng cá nhân của Khách hàng.

Khách hàng không được phép:

 1. Cấp phép lại, bán lại, chuyển giao, phân phối hoặc khai thác thương mại cho bất kỳ bên thứ ba nào Dịch vụ thông qua Ứng dụng.
 2. Tạo ra nội dung phái sinh dựa trên Dịch vụ thông qua Ứng dụng.
 3. Tạo ra các đường link internet, hay nhân bản Ứng dụng trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị nào khác.
 4. Truy cập vào Ứng dụng để: thiết kế hoặc dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh; thiết kế hoặc dựng một sản phẩm có sử dụng hay sao chép những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự của GoViet.
 5. Chạy một chương trình phá hoại nào có thể phát sinh nhiều yêu cầu cho máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở hoạt động và làm giảm hiệu suất của Ứng Dụng.
 6. Gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt, hoặc có nội dung vi phạm pháp luật; gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức khác, hoặc vi phạm quyền riêng tư của Các Bên; gửi hoặc lưu trữ tài liệu có chứa virus, mã độc, gián điệp hoặc chương trình máy tính đôc hại.
 7. Truy cập trái phép, gây cản trở hoạt động, hoặc làm giảm hiệu suất của Website, Ứng dụng.
 8. Đăng tải, phân phối hoặc sao chép bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, tên thương mại, hay các thông tin sở hữu khác của GoViet.
 9. Làm hỏng bất kỳ thông báo về bản quyền, tên thương mại, hay các quyền sở hữu khác trên Website, trên Ứng dụng GoViet.
 10. Giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của Khách hàng với một cá nhân hoặc tổ chức để trốn tránh nghĩa vụ, hoặc thực hiện các hành vi có thể làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Các Bên.

GoViet sẽ có quyền phối hợp với cơ quan điều tra và truy tố các hành vi vi phạm bất kỳ điều nào ở trên theo quyền hạn pháp lý cao nhất.

GoViet không có nghĩa vụ giám sát việc truy cập hay sử dụng Website hoặc Ứng Dụng của Khách hàng. Nhưng GoViet có quyền làm như vậy nhằm mục đích vận hành Website, Ứng dụng, để đảm bảo sự tuân thủ của Khách hàng theo Điều khoản và Điều kiện Sử Dụng Ứng dụng, hoặc nhằm tuân theo pháp luật hiện hành hay tuân theo lệnh/yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính hoặc cơ quan chính phủ khác.

GoViet cũng có quyền loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của Khách hàng có vi phạm các Điều khoản và Điều kiện Sử Dụng Ứng Dụng.

IX. BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. GoViet cam kết luôn bảo mật toàn bộ các thông tin và dữ liệu của Các Bên liên quan.
 2. Khách hàng, Tài xế, Bên Dịch vụ Thanh toán phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến GoViet và Các Bên liên quan.
 3. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp sau:

+ Là thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của chính các bên.
+ Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng, hoặc phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

X.  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Tên và logo của Ứng dụng GoViet (bao gồm tất cả các phiên bản của nó) cũng như website được bảo vệ bởi các quyền bản quyền, nhãn hiệu và các quyền khác được quy định theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, của các vùng tài phán khác hoặc theo luật quốc tế.
 2. Chúng tôi độc quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Ứng Dụng GoViet, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan được trao cho theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật của các vùng tài phán khác.
 3. Khách hàng, khi sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng GoViet cam kết rằng bất kỳ việc cố tình vi phạm hoặc vi phạm thực tế các quy định sẽ dẫn đến kết quả là chấm dứt tất cả các quyền của Khách hàng theo Điều Khoản và Điều kiện Sử Dụng này.

XI.  THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Thời hạn của Thỏa thuận/Hợp đồng giữa GoViet và Khách hàng: thời hạn không xác định.

Khách hàng có quyền chấm dứt Thỏa thuận/Hợp đồng mọi lúc khi không thỏa mãn hoặc không còn nhu cầu.

Khách hàng thể hiện chấm dứt Thỏa thuận/Hợp Đồng bằng cách: Xóa vĩnh viễn Ứng Dụng đã cài đặt trên điện thoại thông minh của mình, để không còn sử dụng Ứng dụng nữa.

Bên GoViet cũng có quyền chấm dứt Thỏa thuận/Hợp Đồng với Các Bên bằng cách vô hiệu hóa việc sử dụng Ứng Dụng nếu phát hiện các vi phạm Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Ứng dụng GoViett.

XII.  CÁCH THỨC TRUYỀN THÔNG GIỮA CÁC BÊN

GoViet sử dụng cách thức truyền thông qua lại giữa Các Bên thông qua 2 hình thức chính:

 • Tin nhắn SMS: gửi đến số điện thoại di động trong thông tin tài khoản của Các Bên.
 • Thư điện tử email: gửi đến địa chỉ email (nếu có) trong thông tin tài khoản của Các Bên.

Ngoài ra, khi cần thiết GoViet có thể gửi thông tin bằng văn bản qua đường bưu điện đến địa chỉ của Các Bên.

XIII.  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp, khiếu nại đều sẽ được giải quyết riêng bởi tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam theo các thủ tục tố tụng quy định bởi Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Trong trường hợp phán quyết của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam không thể được thi hành, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm bởi một Trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định. Nếu Các Bên không thể thống nhất về một Trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ Trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo luật áp dụng.

XIV.   QUY ĐỊNH CUỐI

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Ứng dụng GoViet gồm hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có sự khác biệt nào giữa hai văn bản dùng hai ngôn ngữ nói trên, văn bản Tiếng Việt sẽ được sử dụng.

********