TAXI 7 CHỖ

 

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 7 CHỖ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC.